Dank u wel voor uw interesse in Personenalarmering. Personenalarmering vraagt u aan via een aanvraagformulier. U vindt de link naar het aanvraagformulier hieronder. 

In het aanvraagformulier staan een aantal vragen om uw persoonlijke en medische situatie in kaart te brengen. Uw medische situatie bepaalt of Personenalarmering vergoed wordt door uw zorgverzekering. Daarnaast is het belangrijk dat, mocht u in de toekomst alarm maken, de alarmcentrale beschikking heeft over de juiste medische gegevens om uw situatie goed in te kunnen schatten. 

U geeft in het formulier ook aan wie uw hulpverleners zijn. Dit kunnen uw buren, familie of vrienden zijn of hulpverleners van een thuiszorgorganisatie. U heeft minimaal twee, bij voorkeur drie of vier, hulpverleners nodig. Wanneer u alarm slaat, zal de alarmcentrale afhankelijk van uw hulpvraag één van deze personen inschakelen. 

Na afronding van uw aanvraag stuurt u deze op. Dit kan digitaal of via de post. De contactgegevens staan op het aanvraagformulier. Daarna wordt er contact met u opgenomen om de aanvraag door te spreken. Ook wordt met u besproken of Personenalarmering (deels) vergoed wordt door uw zorgverzekering. Na dit contact is de aanvraag pas definitief en zal er een afspraak met u worden gemaakt voor de installatie van de alarmeringsapparatuur.

Klik hier om het aanvraagformulier Personenalarmering te openen→